Kuhajärven viljelymaisema

Sulkavan Kuhajärven viljelymaisemat ovat olleet valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta jo vuodesta 1995. Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat edustavia esimerkkejä suomalaisesta kulttuuri- ja luonnonperinnöstä. Ne ovat syntyneet luonnon ja perinteisen maankäytön yhteisvaikutuksen tuloksena.

Kuhajärven viljelymaisemat sijaitsevat Sulkavan keskustasta pohjoiseen. Alue on kaunista maalaismaisemaa, jossa maisemat vaihtuvat avarista viljelymaisemista, hienoihin järvinäkymiin ja männikkökankaisiin. Maisema-alue on laaja, eikä sitä voi kokea yhdellä silmäyksellä. Laajimmin maisema avautuu Väätälänmäeltä, josta näkymä avautuu pitkälle pohjoiseen ja itään yli talojen, peltojen, järvien ja metsien.

Sulkavalta löytyy myös muita valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita, kuten Sulkavan Linnavuoren maisemat

Suomessa on 186 valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta (VAMA 2021), joihin pääset tutustumaan alta lisää.

Väätälänmäki, Sulkava

Maisema-alue ylettyy Sulkavan kirkonkylältä Partalan kylälle saakka. Valtakunnallisesti arvokkaaseen Kuhajärven maisema-alueeseen kuuluvat Hasulan, Kuhakosken, Partalan, Kammolan ja Väätälänmäen kylät.

Scroll to Top