Koskelan laidun

Koskelan laidun on valtakunnallisesti arvokas perinnebiotooppialue Lohikoskella. Laidun valittiin vuoden 2020 maisemateoksi Etelä-Savossa.

Perinnebiotooppialue

Niityt, kedot, hakamaat ja metsälaitumet ovat uhanalaisia perinteisen maatalouden muovaamia luontotyyppejä, joilla on hyvin rikas eliölajisto. Koskelan laidun on monipuolinen ja kaunis niittyjen sekä vaihtelevien hakamaiden laaja kokonaisuus (noin 10 ha) myllytien molemmin puolin. Niittyalueilla esiintyy huomionarvoisia lajeja
kuten loistavan aniliinin punaista ketoneilikkaa, peurankelloa, heinäratamoa ja pölkkyruohoa, joka kertoo alueen varhaisesta asutuksesta. Tien varressa ojan penkalla kasvavat kelta-apila ja mäkitervakko. Kuivemmilla ketolaikuilla tavataan myös huopakeltanoa ja ahopukinjuurta. Mäntyhaat harmaaleppäryhmineen tarjoavat laiduneläimille suojaa, niillä kasvaa myös erikoisen tankeaa jäkkiä ja mäkiminttua. Myös rantaniitty on osa tätä hienoa kokonaisuutta, jota laiduntavat Koskelan luomutilan lypsylehmät sekä nuorkarja. Perinnebiotoopit menettävät arvonsa ilman laidunnusta tai muuta hoitoa.

Koskelan laitumen arvoa nostavat perinnebiotooppityyppien ja kasvillisuuden monimuotoisuus, useat huomionarvoiset lajit (yht. 13 kpl), silmällä pidettävät jäkki ja kesämaitiainen sekä alueellisesti uhanalainen mäkiminttu. Lisäksi alueella on pitkä ja yhtenäinen laidunhistoria ja sillä on maisemallista sekä kulttuurihistoriallista arvoa.
– Saimaa Geopark.fi

Maatilamatkailu

Koskelan luomumaitotila tarjoaa maatilamatkailua Lohikoskella. Vietä lomaa tutustuen maatilan elämään. Osallistu lypsylle tai hoida kanaparvea. Nuku makoisat yöunet Pihamummolassa ja sauno rantasaunan lempeissä löylyissä.

Lohikoskentie 505, 58620 Lohilahti

Koskelan luomumaitotila tarjoaa maatilamatkailua Lohikoskella.  Tutustu maatilan elämään, osallistu lypsylle, hoida lomalla kanaparvea ja nuku Pihamummolassa.

@koskelanluomumaito

 

Scroll to Top