Hirviniemi kuin elämän sydän

Partalansaaren etelärannalla sijaitseva Hirviniemi on entinen, vilkas kauppapaikka ja laivalaituri. 1963 Kietävälän koululle opettajaksi tullut Jaakko Räsänen kuvasi Hirviniemen merkitystä varsinkin Kietävälän kylän asukkaille: ”Hirviniemi oli kuin elämän sydän”.

Aleksander Kainulainen osti 1900-luvun vaihteessa Hirviniemestä metsäisen tilan. Maatalouden lisäksi hän alkoi pitää tilalla kauppaa. Hänen jälkeensä toimintaa jatkoivat vuorollaan hänen kuudesta pojastaan(poikia sanottiin tilalla olevan korkean kallion takia ”Huippuvuoren pojiksi”) kolme: Alvar, Eevert ja Väinö. Kauppa oli tyypillinen sen ajan sekatavarakauppa, mistä sai kaikkea sokeritopista hevosen valjaisiin.

Erityisen tärkeä kauppa oli tukkihinaajien emännille, joiden oli vaikea huolehtia monta päivää kestävän matkan ruuanhankinnasta puutteellisten säilytystilojen takia. Hinaajan tullessa Hirviniemen lähelle ehti emäntä soutamalla käydä kaupassa ennen kuin hinaaja ehti liian kauas (tukkilauttaa hinaavan aluksen kulkunopeus oli 2 km/h).

Hirviniemi sijaitsee vilkkaan Viipuri-Lappeenranta-Savonlinna vesireitin varrella. Hirviniemen laivalaituri oli tärkeä yhteyslaituri, missä lähes kaikki laivat pysähtyivät. Aluksi kauppaa pidettiin rantamakasiinissa, kunnes vuonna 1938 rakennettiin kaupaksi uusi hirsirakennus. Hirviniemi eli parasta aikaansa 1920- ja -30-luvuilla. Silloin tavarat Hirviniemen kauppaan hankittiin vesitse ”valtatietä” pitkin.

Aleksander Kainulainen perusti Hirviniemeen myös halkoliikkeen, joka osti metsänomistajilta halkoja ja osa niistä saatiin myös omasta metsästä. Keväisin ennen laivaliikenteen alkamista Hirviniemen laituri ja kaikki rantakalliot olivat täynnä halkopinoja. Halkokauppa kävi hyvin, sillä laivojen höyrykoneet kuluttivat paljon polttopuuta. Laivaliikenne oli vilkasta, sillä laivoja tuli Kuopiosta asti. Ne pysähtyivät mennen tullen Hirviniemen laiturissa. Pysähtyessään paluumatkalla ne toivat samalla kauppatavaraa Viipurista ja Lappeenrannasta.

Kesäisin halot Hirviniemeen laiturille rahdattiin soutamalla ja hinaamalla. Myöhemmin Kainulaiset hankkivat Juha-nimisen ”parkan”. Parkkaa hinattiin moottorilla ja siihen mahtui kerralla kymmeniä kuutioita halkoja.

Saimaan kanavan sulkeutuminen hiljensi laivaliikennettä. Halkokäyttöiset höyrylaivat lähes poistuivat liikenteestä. Kun Partalansaaren tieyhteydet vähitellen paranivat, alkoi Hirviniemen kauppa hiljentyä. Loppuajat kauppa toimi vain kesäisin kesäasukkaiden ja veneilijöiden kauppana kunnes lakkautettiin 1982.

Teksti on lyhennelmä Rauno Pelkosen kirjasta ”Partalansaaren poluilla”, sivut 117-119

Scroll to Top