Visit Sulkava-hanke

Visit Sulkava hanke toteutettiin vuosina 2016-2019.

Visit Sulkava-hankkeen keskeisimpinä tavoitteina on ollut kehittää matkailua paikkakunnan omaan luontoon, historiaan, tarinoihin ja perinteisiin perustuen sekä lisätä alueen matkailullista tunnettavuutta ja vetovoimaa myös matkailukauden ulkopuolella. Kaksi vuotisen hankkeen tavoitteena on ollut vahvistaa toimijoiden välistä yhteistyötä ja parantaa matkailutuotteiden saatavuutta.

Sulkavan Matkailu ry:n hallinnoiman hankkeen avulla kehitettiin alueelle matkailutuotteita, joissa paikallistarinat johdattavat matkailijat mukaan kylän elämään. Kehittämistyö jatkuu edelleenkin.

Hankkeen avulla pyrittiin luomaan matkailullisesti vetovoimaisia tuotteita ja palveluita, jotka tuovat matkailutuloa alueelle, lisäävät yöpymisvuorokausien lukumäärää ja alueen houkuttelevuutta myös matkailukauden ulkopuolella. Tältäkin osalta kehitystyö jatkuu.

Visitsulkava.fi -sivustoa hallinnoi Sulkavan Matkailu ry.

Hanke on päättynyt ja lisätietoa hankkeesta voi tiedustella info@visitsulkava.fi

Search