Iitlahden Lintulava

Saimaan Iitlahden suurkosteikko on yli 20 hehtaarin kohde, joka koostuu monenlaisista osista. Syvän ja matalan veden osuudet, avoimet ja suojaiset alueet sekä saarekkeet luovat myös maisemallisesti mielenkiintoisen kohteen. Saimaan vesialueen veden laatu on esimerkiksi Itämeren rannikkovesiin verrattuna pääosin hyvä.

Kosteikolta on nähty mm. seuraavia lintuja: laulujoutsen, kanadanhanhi, haapana, tavi, sinisorsa, ruskosuohaukka, hiirihaukka, kurki, töyhtöhyyppä, taivaanvuohi, kuovi, metsäviklo, liro, törmäpääsky, haarapääsky, ruskosuohaukka, tuulihaukka, tundrakurmitsa, valkoviklo ja räystäspääsky. Laajan kirjon lisäksi suoranaisena harvinaisuutena kosteikolla on viihtynyt myös rantakurvi.

Lintulava valmistui syksyllä 2021 ja siihen on autotie perille sekä opasteet Sulkavantie 435:ltä (Sulkavalta Savonlinnan suuntaan).

Lintuharrastajille ja aloittelijoille

Birdlife

Luontoportti, linnut

 

Iiniementie, Sulkava. Paikalle on opasteet Sulkavantie 435:stä (Sulkavalta Savonlinnan suuntaan) sekä Reetlammintieltä Iiniemen suuntaan.

Scroll to Top