Visit Sulkava-hanke

Visit Sulkava-hankkeen keskeisimpinä tavoitteina on kehittää matkailua paikkakunnan omaan luontoon, historiaan, tarinoihin ja perinteisiin perustuen sekä lisätä alueen matkailullista tunnettavuutta ja vetovoimaa myös matkailukauden ulkopuolella. Kaksi vuotisen hankkeen tavoitteena on vahvistaa toimijoiden välistä yhteistyötä ja parantaa matkailutuotteiden saatavuutta.

Sulkavan Matkailu ry:n hallinnoiman hankkeen avulla kehitetään alueelle matkailutuotteita, joissa paikallistarinat johdattavat matkailijat mukaan kylän elämään.

Hankkeen avulla pyritään luomaan matkailullisesti vetovoimaisia tuotteita ja palveluita, jotka tuovat matkailutuloa alueelle, lisäävät yöpymisvuorokausien lukumäärää ja alueen houkuttelevuutta myös matkailukauden ulkopuolella.

Visitsulkava.fi -sivusto on osa Visit Sulkava -kehittämishanketta, jota hallinnoi Sulkavan Matkailu ry.

Kaikissa hanketta koskevissa asioissa voit ottaa yhteyttä hankevastaavaan Sanna Eerikäiseen p. 044 231 7966 tai info@visitsulkava.fi